image image image image image image

Autor: admin

Ce este SAF-T?

  Fisierul standard de control fiscal (SAF-T), prevazut la art. 59^1, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta un standard international utilizat pentru transferul electronic de date din evidenta contabila si fiscala, de la contribuabili/platitori catre autoritatile fiscale si auditori. Acest standard a fost conceput […]

Cine trebuie sa depunda SAF-T?

  Obligatia de transmitere a fisierului standard de control fiscal prin intermediul Declaratiei informative D406 devine efectiva pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel: pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe […]

Termenele de transmitere SAF-T

  Declaratia informativa D406 se transmite in format electronic, data limita de transmitere fiind: ultima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, dupa caz, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile “Stocuri” si “Active” la termenul de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar, in cazul sectiunii “Active” la termenul stabilit […]

SAF-T Header Structure

  Subsectiunea Header Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri). In subsectiunea Header Structure sunt definite urmatoarele elemente: AuditFileVersion Descriere: identificarea versiunii utilizate pentru Fisierul Standard de Audit SAF-T Tip: SAFcodeType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: se completeaza cu valoarea 2.0, pentru fisierul standard de audit OECD SAF-T 2.0 AuditFileCountry Descriere: cod de […]

SAF-T Credit Note

  Subsectiunea Credit Note este inclusa in sectiunea Structures (Structuri). In subsectiunea Credit Note sunt definite urmatoarele elemente: Reference Descriere: referinta facturii de stornare la factura initiala, daca este cazul Tip: SAFmiddle1textType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – Reason Descriere: motivul sau rationamentul facturii de stornare Tip: SAFlongtextType Validare sintactica: – Validare semantica: […]

SAF-T Order References

  Subsectiunea Order References este inclusa in sectiunea Structures (Structuri). In subsectiunea Order References sunt definite urmatoarele elemente: OriginatingON Descriere: numar comanda initiere Tip: SAFmiddle2textType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – OrderDate Descriere: data comenzii Tip: Date Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601 Validare semantica: – Observatii: codificarea datei si a orei […]

SAF-T Company Header Structure

  Subsectiunea Company Header Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri). In subsectiunea Company Header Structure sunt definite urmatoarele elemente: RegistrationNumber Descriere: numar unic de identificare a societatii in evidentele contabile, emis de un organism guvernamental Tip: SAFmiddle1textType Validare sintactica: – Validare semantica: Pentru nerezidentii cu inregistrare fiscala in Romania, setati cod de inregistrare fiscala […]

SAF-T Contact Header Structure

  Subsectiunea Contact Header Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri). In subsectiunea Contact Header Structure sunt definite urmatoarele elemente: ContactPerson Descriere: numele persoanei de contact Tip: PersonNameStructure Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – Telephone Descriere: numarul de telefon Tip: SAFshorttextType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – Fax Descriere: numarul de […]

SAF-T Selection Criteria Structure

  Subsectiunea Selection Criteria Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri). In subsectiunea Selection Criteria Structure sunt definite urmatoarele elemente: TaxReportingJurisdiction Descriere: identifica jurisdictia fiscala in scopul careia a fost creata SAF-T In principal, pentru utilizare in cazul in care un singur organism de venituri acopera mai multe teritorii. Tip: SAFmiddle1textType Validare sintactica: – Validare […]