image image image image image image

Categorie: Noutati SAF-T

Ce este SAF-T?

  Fisierul standard de control fiscal (SAF-T), prevazut la art. 59^1, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta un standard international utilizat pentru transferul electronic de date din evidenta contabila si fiscala, de la contribuabili/platitori catre autoritatile fiscale si auditori. Acest standard a fost conceput […]

Cine trebuie sa depunda SAF-T?

  Obligatia de transmitere a fisierului standard de control fiscal prin intermediul Declaratiei informative D406 devine efectiva pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel: pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe […]

Termenele de transmitere SAF-T

  Declaratia informativa D406 se transmite in format electronic, data limita de transmitere fiind: ultima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, dupa caz, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile “Stocuri” si “Active” la termenul de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar, in cazul sectiunii “Active” la termenul stabilit […]