image image image image image image

SAF-T Assets

SAF-T Assets

AssetID

Descriere: Identificator unic de inventar al activului.
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

AccountID

Descriere: Acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit şi institutiile financiar nebancare (PlanConturiBanci) sau planului de conturi aplicabil pentru societatile de asigurari (PlanConturiSocAsigurari).
Tip: SAFmiddle2textType
Validare sintactica: Contul trebuie sa fie un numar intreg diferit de 0.
Validare semantica: Validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate. (”SRC”)
Observatii: Completarea acestui camp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor:
– PlanConturiBalSocCom;
– PlanConturiIFRS;
– PlanConturiIFRS_Norma39;
– PlanConturiBanci;
– PlanConturiNebancare;
– PlanConturiSocAsigurari;
– PlanConturi_Norma36.

Description

Descriere: Descrierea acestui activ.
Tip: SAFlongtextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

AssetSupplier

Descriere: Contine informatiile tuturor furnizorilor, inclusiv ale furnizorilor istorici.
Tip: AssetSupplier
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

PurchaseOrderDate

Descriere: Data comenzii de cumparare a acestui activ.
Tip: Date
Validare sintactica: Validation accoring to ISO 8601
Validare semantica: N/A
Observatii: Codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica urmatorul format : AAAA-LL-ZZ.
Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12.

DateOfAquisition

Descriere: Data achizitiei activului (de obicei data livrarii).
Tip: Date
Validare sintactica: Validation accoring to ISO 8601
Validare semantica: N/A
Observatii: Codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica urmatorul format : AAAA-LL-ZZ.
Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12

StartUpDate

Descriere: Data punerii in functiune a activului.
Tip: Date
Validare sintactica: Validation accoring to ISO 8601
Validare semantica: N/A
Observatii: Codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica urmatorul format : AAAA-LL-ZZ.
Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12.

Valuations

Descriere: Informatiile pot fi raportate in diferite scopuri. Mai multe tipuri de informatii pot fi in acest SAF.
Tip: Valuations
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

SupplierName

Descriere: Numele furnizorului activului
Tip: SAFmiddle2textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: Pentru activele dezvoltate intern, setati acest camp la numele entitatii raportoare.
Observatii: N/A

SupplierID

Descriere: Cod unic pentru furnizor este format astfel: tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al furnizorului, dupa cum urmeaza:

 1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control.
  – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.

Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: Validarea sintactica a valorii elementului MF.A.11 SupplierID se face astfel:

 1. Daca elementul MF.A.11 SupplierID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din MF.A.11 SupplierID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – SupplierID incorrect value)
 2. Altfel daca MF.A.11 SupplierID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( SupplierID nu poate fi ”0” (zero)).

Validare semantica: Validarea semantica a valorii elementului MF.A.11 SupplierID se face astfel:

 1. Daca elementul MF.A.11 SupplierID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din MF.A.11 SupplierID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – SupplierID incorrect value).
 2. Altfel daca MF.A.11 SupplierID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( SupplierID nu poate fi ”0” (zero)).

Observatii: N/A

PostalAddress

Descriere: Informatii cu privire la adresa furnizorului activului
Tip: AddressStructure
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

Valuation

Descriere: N/A
Tip: Valuation
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

AssetValuationType

Descriere: Descrie scopul raportarii: f.i. comercial, fiscal in tara 1, fiscal in tara 2 etc.
Tip: SAFshorttextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

ValuationClass

Descriere: Aceasta descrie clasificarea activului in scopuri de raportare (fiscala)
Tip: SAFshorttextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

AcquisitionAndProductionCostsBegin

Descriere: Costurile totale de achizitie si/sau productie a activului la SelectionStartDate in moneda implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

AcquisitionAndProductionCostsEnd

Descriere: Costurile totale de achizitie si/sau productie a activului la SelectionEndDate in valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

InvestmentSupport

Descriere: Valoarea totala a cheltuielilor ulterioare capitalizate in investitii pentru acest activ in moneda implicita a antetului. (si anume, valoarea cresterii valorii activelor (reconstructie, revizie etc.).
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

AssetLifeYear

Descriere: Perioada de viata utila in ani.
Tip: Decimal
Validare sintactica: Validare numar zecimal
Validare semantica: Daca durata de viata a activelor este masurata in ani, utilizati AssetLifeYear si nu raportati AssetLifeMonth.
Observatii: Raportarea se va realiza utilizand un singur element din cele doua: fie campul AssetLifeYear, fie campul AssetLifeMonth. (”fie” = ”sau exclusiv”).

AssetLifeMonth

Descriere: Perioada de viata utila in luni
Tip: Decimal
Validare sintactica: Validare numar zecimal
Validare semantica: Daca durata de viata a activelor este masurata in luni, utilizati AssetLifeMonth si nu raportati AssetLifeYear. (va rog urmariti fragmentul de cod fin nota de subsol [3]).
Observatii: Raportarea se va realiza utilizand un singur element din cele doua: fie campul AssetLifeYear, fie campul AssetLifeMonth. (”fie” = ”sau exclusiv”).

AssetAddition

Descriere: Valoarea contabila a achizitiei si/sau productiei mijlocului fix in selectia din valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

Transfers

Descriere: Valoarea contabila a transferurilor mijlocului fix in timpul perioadei selectate in valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

AssetDisposal

Descriere: Valoarea contabila a iesirilor de mijloace fixe in timpul perioadei selectate in valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

BookValueBegin

Descriere: Valoarea contabila la inceputul perioadei de selectie in moneda implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs:decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

DepreciationMethod

Descriere: Metoda de amortizare normala in timpul perioadei de selectie.
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

DepreciationPercentage

Descriere: Rata de amortizare normala pe an sau luna (depinde de perioada de viata utila aleasa).
Tip: Decimal
Validare sintactica: Validare numar zecimal
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

DepreciationForPeriod

Descriere: Suma totala a amortizarii normale in timpul perioadei de selectie in valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

AppreciationForPeriod

Descriere: Valoarea totala a aprecierii in timpul perioadei de selectie in valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

ExtraordinaryDepreciationsForPeriod

Descriere: Deprecieri extraordinare pentru acest activ in perioada de selectie.
Tip: ExtraordinaryDepreciationsForPeriod
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

AccumulatedDepreciation

Descriere: Valoarea totala a amortizarii pentru acest activ.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

BookValueEnd

Descriere: Valoarea contabila la sfarsitul perioadei de selectie in moneda implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

ExtraordinaryDepreciationMethod

Descriere: Metoda de amortizare extraordinara in timpul perioadei de selectie.
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

ExtraordinaryDepreciationAmountForPeriod

Descriere: Valoarea amortizarii extraordinare in timpul perioadei de selectie in valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

Sursa: anaf.ro