image image image image image image

SAF-T Company Header Structure

SAF-T Company Header Structure

 

Subsectiunea Company Header Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Company Header Structure sunt definite urmatoarele elemente:

RegistrationNumber
 • Descriere: numar unic de identificare a societatii in evidentele contabile, emis de un organism guvernamental
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica:
  Pentru nerezidentii cu inregistrare fiscala in Romania, setati cod de inregistrare fiscala (CIF).
  Pentru rezidenti, daca este inregistrata in scopuri de TVA, setati numarul de inregistrare VAT cu prefixul RO. In caz contrar, setati codul unic de inregistrare (CUI).
 • Observatii: –
Name
 • Descriere: denumirea companiei
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Address
 • Descriere: adresa companiei
 • Tip: Address Structure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Contact
 • Descriere: contactele companiei
 • Tip: ContactHeaderStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TaxRegistration
 • Descriere: numarul de inregistrare fiscala al companiei
 • Tip: TaxIDStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
BankAccount
 • Descriere: contul bancar al companiei
 • Tip: BankAccountStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –

 

Sursa: www.anaf.ro