image image image image image image

SAF-T Invoice Document Totals

SAF-T Invoice Document Totals

 

Subsectiunea Invoice Document Totals este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Invoice Document Totals sunt definite urmatoarele elemente:

TaxInformationTotals
 • Descriere: control totaluri informatii de plata a taxelor
  Pe tip de impozit/ Cod de taxa sunt comunicate totalurile privind baza de impozitare si valoarea taxei.
 • Tip: Tax Information Structure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:
ShippingCostsAmountTotal
 • Descriere: control suma totala a taxelor de transport de marfa
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal.
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
NetTotal
 • Descriere: control valoarea totala a vanzarilor, excluzand costurile fiscale si de transport
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal.
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
GrossTotal
 • Descriere: control suma totala, inclusiv costurile fiscale si de transport
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal.
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

Sursa: www.anaf.ro