image image image image image image

SAF-T Invoice Line

SAF-T Invoice Line

 

Subsectiunea Invoice Line este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Invoice Line sunt definite urmatoarele elemente:

LineNumber
 • Descriere: numarul liniei de factura
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
AccountID
 • Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit şi institutiile financiar nebancare (PlanConturiBanci) sau planului de conturi aplicabil pentru societatile de asigurari (PlanConturiSocAsigurari)
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: contul trebuie sa fie un numar intreg diferit de 0
 • Validare semantica: validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate (”SRC”)
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor:
  – PlanConturiBalSocCom
  – PlanConturiIFRS
  – PlanConturiIFRS_Norma39
  – PlanConturiBanci
  – PlanConturiNebancare
  – PlanConturiSocAsigurari
  – PlanConturi_Norma36
Analysis
 • Descriere: cod analiza in registrul jurnal
 • Tip: AnalysisStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
OriginatingON
 • Descriere: numar comanda initiere
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
OrderDate
 • Descriere: data comenzii
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatului AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
ShipTo
 • Descriere: detalii cu privire la locul livrarii
 • Tip: ShippingPointStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
ShipFrom
 • Descriere: detalii cu privire la locul de la care se face expedierea
 • Tip: ShippingPointStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
GoodsServicesID
 • Descriere: indicator care arata daca este vorba despre bunuri (01) sau servicii (02)
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare pentru una din cele doua valori posibile, 01 sau 02
 • Validare semantica: –
 • Observatii: se completeaza cu:
  – 01 pentru produse
  – 02 pentru servicii
ProductCode
 • Descriere: cod produs
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
ProductDescription
 • Descriere: descrierea bunurilor sau serviciilor
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: completarea se face cu descrierea textuala ale produselor conform descrierilor din sistemele proprii
Delivery
 • Descriere: informatii privind data sau intervalul de timp al livrarii de bunuri sau al prestarii de servicii
 • Tip: Delivery
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Quantity
 • Descriere: cantitatea de bunuri si servicii furnizate
 • Tip: SAFquantityType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
InvoiceUOM
 • Descriere: unitate de masura pentru Quantity
  Exemplu: ambalaj de 12
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare conform nomenclatorului Unitati_masura
 • Validare semantica: validare conform nomenclatorului Unitati_masura
 • Observatii: se completeaza conform codurilor din nomenclatorul de unitati de masura, Unitati_masura
UOMtoUOMBaseConversionFactor
 • Descriere: factor de conversie al InvoiceUOM la UOMBase
  Este necesar numai atunci cand InvoiceUOM este raportat si daca este diferit de UOMBase.
 • Tip: Decimal
 • Validare sintactica: este necesar numai atunci cand InvoiceUOM este raportat si daca este diferit de UOMBase
  Validare numar decimal.
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
UnitPrice
 • Descriere: pretul unitar pentru unitatea/grupul de unitati per UOM in moneda implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: pretul unitar pe unitate de masura in moneda implicita a antetului
  Suma este reprezentata ca un numar zecimal cu doua cifre zecimale dupa separatorul punct zecimal („ . ”)
  Aceasta suma poate fi negativa sau pozitiva dupa caz.
  Sumele negative sunt prefixate cu semnul minus („-”).
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
TaxPointDate
 • Descriere: data exigibilitatii taxei daca este disponibila sau daca nu este disponibila, atunci data facturii
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12.
Reference
 • Descriere: referinta facturii de stornare (daca este cazul) la factura initiala
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Reason
 • Descriere: motivul sau rationamentul facturii de stornare
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Description
 • Descriere: descrierea liniei facturii
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
InvoiceLineAmount
 • Descriere: suma pentru tranzactie, cu exceptia taxelor si a cheltuielilor de transport.
 • Tip: AmountStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
DebitCreditIndicator
 • Descriere: indica daca sumele la nivel de linie sunt debite sau credite
  Intrarea trebuie sa corespunda inregistrarii reflectate in inregstrarile in registrul jurnal.
  Semnul sumelor la nivel de linie depinde de acest indicator.
  De exemplu, un retur poate duce la o suma negativa.
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: restrictie pentru valori C pentru Credit si D pentru Debit
 • Validare semantica: –
 • Observatii: se completeaza cu una din valorile:
  – C pentru credit
  – D pentru debit
ShippingCostsAmount
 • Descriere: suma pentru cheltuielile de transport/expediere
 • Tip: AmountStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TaxInformation

 

Sursa: www.anaf.ro