image image image image image image

SAF-T Payments

SAF-T Payments

 

Subsectiunea Payments (Plati) este inclusa in sectiunea Source Documents (Documente sursa).

Subsectiunea Payments contine detalii despre plati, precum perioada, ID-ul tranzactiei, data tranzactiei, descriere, liniile de plati, etc.

In subsectiunea Payments sunt definite urmatoarele elemente:

Number of entries
 • Descriere: numar de intrari
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Total Debit
 • Descriere: totalul tuturor sumelor debitoare din valuta implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
Total Credit
 • Descriere: totalul tuturor sumelor creditoare din valuta implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
Payment

 

Sursa: www.anaf.ro