image image image image image image

SAF-T Products

SAF-T Products

ProductCode

Descriere: Cod produs
Tip: SAFmiddle2textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

GoodsServicesID

Descriere: Indicator care arata daca sunt bunuri sau servicii (Folosirea unui TABEL predefinit este posibila)
Tip: SAFcodeType
Validare sintactica: Validare pentru una din cele doua valori posibile: 01 sau 02
Validare semantica: N/A
Observatii: Se completeaza cu:
– 01 – pentru produse;
– 02 – pentru servicii.

ProductGroup

Descriere: Cod de identificare a nivelului agregat la care sunt grupate produse similare
Tip: SAFmiddle2textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii:

Description

Descriere: Descrierea bunurilor sau serviciilor.
Tip: SAFlongtextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: Completarea se face cu descrierea textuala ale produselor conform descrierilor din sistemele proprii.

ProductCommodityCode

Descriere: Clasificarea pentru import / export
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: Cod NC trebuie sa fie o versiune de 8 cifre. Validarea se va realiza cu Nomenclatorul NC8_2021_TARIC3.
Validare semantica: Cod NC (8 cifre) va fi raportat acolo unde este cerut conform legislatiei romane, in special in cazuri precum:
* tranzactii de import / export * achizitii/livrari de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA;
* miscari intracomunitare supuse raportarii intrastat;
*achizitii/livrari supuse taxei locale inversate de TVA in functie de codul NC;
* tranzactiile cu produse accizabile pentru care accizele se determina pe baza codului Cod NC.
In cazul in care codul NC nu este aplicabil sau impus in conformitate cu legislatia romana, se va completa cu valoarea 0 (zero).
Observatii: Cod NC (8 cifre) va fi raportat acolo unde este cerut conform legislatiei romane, in special in cazuri precum:
* tranzactii de import / export * achizitii/livrari de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA;
* miscari intracomunitare supuse raportarii intrastat;
*achizitii/livrari supuse taxei locale inversate de TVA in functie de codul NC;
* tranzactiile cu produse accizabile pentru care accizele se determina pe baza codului Cod NC.

ProductNumberCode

Descriere: EAN sau alt cod
Tip: SAFmiddle2textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

ValuationMethod

Descriere: FIFO, LIFO, Cost mediu etc.
Tip: SAFcodeType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: Completarea campului se face utilizand una din urmatoarele variante: – FIFO – LIFO – Cost mediu.

UOMBase

Descriere: Unitatea de masura pentru gestiunea stocurilor pentru acest produs. Tabel predefinit este posibil.
Tip: SAFcodeType
Validare sintactica: Validare conform nomenclatorului Unitati_masura
Validare semantica: N/A
Observatii: Se completeaza conform codurilor din nomenclatorul de unitati de masura – Unitati_masura.

UOMStandard

Descriere: O unitate de masura din sistemul international de masuri aplicabila pentru acest produs, f.i. Kilogram, Metru, Metru cub (este posibila utilizarea unui tabel predefinit).
Tip: SAFcodeType
Validare sintactica: Validare conform nomenclatorului Unitati_masura.
Validare semantica: Atunci cand conversia nu este necesara (deoarece unitatea de masura se gaseste in nomenclator) elementele UOMStandard si UOMToUOMBaseConversionFactor se vor raporta cu valoarea 0 (zero). Daca UOMBase = UOMStandard, UOMToUOMBaseConversionFactor = 1; in caz contrar, nu poate avea valoarea 1.
Observatii: Se completeaza conform codurilor din nomenclatorul de unitati de masura – Unitati_masura.

UOMToUOMBaseConversionFactor

Descriere: Factorul de conversie a UOM la UOMBase
Tip: Decimal
Validare sintactica: Validare numar zecimal
Validare semantica: Atunci cand conversia nu este necesara (deoarece unitatea de masura se gaseste in nomenclator) elementele UOMStandard si UOMToUOMBaseConversionFactor se vor raporta cu valoarea 0 (zero). Daca UOMBase = UOMStandard, UOMToUOMBaseConversionFactor = 1; in caz contrar, nu poate avea valoarea 1.
Observatii: in cazul in care unitatea de masura de baza din care este derivata unitatea de masura utilizata in raportare nu este cunoscuta sau factorul de conversie nu este cunoscut atunci se poate utiliza in raportarea elementului, ca exceptie, valoarea 0 (zero).

TaxType

Descriere: TaxType pentru cautare in tabele.
Tip: SAFcodeType
Validare sintactica: Validare bazata pe TAX_IMP – Impozite
Validare semantica: N/A
Observatii: Completarea acestui camp se face cu codul asociat conform nomenclatorului TAX-IMP – Impozite

TaxCode

Descriere: TaxCode pentru cautare in tabele.
Tip: SAFcodeType
Validare sintactica: Validare bazata pe Legenda coduri taxa:
– Livrari;
– Achizitii ded 100%;
– Achizitii ded 50%_baserate;
– Achizitii ded 50%_not_know;
– Achizitii ded 50%;
– Achizitii neded;
– Achizitii base rate;
– Achizitii not known;
– WHT – nomenclator;
– TVA_NoteContabile;
– Achizitii neded 50%.
Validare semantica: N/A
Observatii: Codurile necesare pentru completarea Codurilor de taxe se regasesc in nomenclatoarele specifice detaliate in foaia Legenda coduri taxa:
– Livrari;
– Achizitii ded 100%;
– Achizitii ded 50%_baserate;
– Achizitii ded 50%_not_know;
– Achizitii ded 50%;
– Achizitii neded;
– Achizitii base rate;
– Achizitii not known;
– WHT – nomenclator;
– TVA_NoteContabile;
– Achizitii neded 50%.

Sursa: anaf.ro