image image image image image image

SAF-T Tax Table

SAF-T Tax Table

 

Subsectiunea Tax Table (Tabela Taxe) este inclusa in sectiunea Master Files (Fisiere Master).

Subsectiunea Tax Table contine informatii specifice despre taxe.
In functie de tipul de taxa, de exemplu TVA, contribuabilul/platitorul va selecta codurile de taxa din nomenclatorul Coduri de taxa TVA pentru operatiuni, asociate operatiunilor incluse in fisierul SAF-T.

In subsectiunea Tax Table sunt definite urmatoarele elemente:

TaxType
 • Descriere: TaxType pentru cautarea in tabele
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare bazata pe TAX_IMP – Impozite
 • Validare semantica: –
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat conform nomenclatorului TAX-IMP – Impozite
Description
 • Descriere: descrierea codului de taxa din nomenclatorul aferent
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TaxCode
 • Descriere: TaxCode pentru cautare in tabele
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare bazata pe Legenda coduri taxa:
  – Livrari
  – Achizitii ded 100%
  – Achizitii ded 50%_baserate
  – Achizitii ded 50%_not_know
  – Achizitii ded 50%
  – Achizitii neded
  – Achizitii base rate
  – Achizitii not known
  – WHT – nomenclator
  – TVA_NoteContabile
  – Achizitii neded 50%
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codurile necesare pentru completare se regasesc in nomenclatoarele specifice detaliate in foaia Legenda coduri taxa:
  – Livrari
  – Achizitii ded 100%
  – Achizitii ded 50%_baserate
  – Achizitii ded 50%_not_know
  – Achizitii ded 50%
  – Achizitii neded
  – Achizitii base rate
  – Achizitii not known
  – WHT – nomenclator
  – TVA_NoteContabile
  – Achizitii neded 50%
EffectiveDate
 • Descriere: reprezentand data de inceput pentru aceasta intrare
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
ExpirationDate
 • Descriere: reprezentand data de sfarsit pentru aceasta intrare
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
Description
 • Descriere: descrierea codului de taxa
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TaxPercentage
 • Descriere: procentul de impozitare
 • Tip: Decimal
 • Validare sintactica: validare numar zecimal
 • Validare semantica: daca raportati utilizand TaxPercentage, nu raportati FlatTaxRate
 • Observatii:-
FlatTaxRate
 • Descriere:
 • Tip: AmountStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: daca raportati utilizand FlatTaxRate, nu raportati TaxPercentage
 • Observatii: 
BaseRate
 • Descriere: procentele de pro-rata utilizate pentru codul de taxa
  Standard este de 100 (intreaga suma este deductibila).
  Exemplu: 60 daca doar 60% din suma totala este deductibila
  Introduceti toate procentele de pro-rata standard utilizate pentru codul de taxa.
  Restrictie: 0,0000 -1,0000 ( unde 1,0000 reprezinta 100,00%)
 • Tip: SAFBaseRate
 • Validare sintactica: Restrictie: [0,0000 – 1,0000]
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Country
 • Descriere: cod de tara din doua litere in conformitate cu standardul ISO3166-2-CountryCodes Exemplu RO pentru Romania.
 • Tip: ISOCountryCode
 • Validare sintactica: sunt permise toate caracterele ISO ASCII
 • Validare semantica: validare conform ISO3166-2-CountryCodes
 • Observatii: valoare implicita ”RO” pentru Romania
Region
 • Descriere: cod specific fiecarei tari pentru a indica regiunile/ provinciile din cadrul autoritatii fiscale, de preferinta descris in conformitate cu ISO3166-1A2 – RO Dept Code
  Exemplu: RO-AB pentru judetul Alba din Romania
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare conform ISO3166-1A2 – RO Dept Codes
 • Validare semantica: validare conform ISO3166-1A2 – RO Dept Codes
 • Observatii: se completeaza conform nomenclatorului ISO3166-1A2 – RO Dept Codes

 

Sursa: www.anaf.ro