image image image image image image

SAF-T Tax ID Structure

SAF-T Tax ID Structure

Subsectiunea Tax ID Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Tax ID Structure sunt definite urmatoarele elemente:

TaxRegistrationNumber
 • Descriere: numarul de inregistrare fiscala al companiei
  Acesta este numarul unic emis de ANAF pentru a fi utilizat de companie.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica:
  In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scop de TVA, setati la numarul de inregistrare TVA fara prefix RO (CUI).
  Pentru PFA-ul, setati la CNP.
  Pentru CUI furnizor / client strain, setati la codul de TVA utilizat pentru factura emisa.
 • Observatii: –
TaxType
 • Descriere:
  Pentru utilizare, in cazul in care informatiile raportate in SAF-T acopera mai multe tipuri de regimuri fiscale, identificarea tipului de regim fiscal la care se refera aceasta rubrica.
  Pentru completare, se utilizeaza codurile din nomenclatorul Nomenclator_Regim_fiscal.
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare conform nomenclatorului Nomenclator_Regim_fiscal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat conform nomenclatorului Nomenclator_Regim_fiscal
TaxNumber
 • Descriere: numarul de inregistrare fiscala pentru regimul fiscal specific mentionat de Codul fiscal, de exemplu, numarul de TVA
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TaxAuthority
 • Descriere: identificarea organismului fiscal la care se refera prezentul TaxType
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: validarea pentru o singura valoare, raportarea la ANAF
 • Validare semantica: N/A
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu numele autoritatii fiscale din Romania, respectiv ”ANAF”
TaxVerificationDate
 • Descriere: data ultimei verificari a detaliilor de inregistrare fiscala mentionate mai sus
  De exemplu, data la care numarul de inregistrare in scopuri de TVA a fost atribuit contribuabilului.
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: N/A
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12

 

Sursa: www.anaf.ro