image image image image image image

Structura SAF-T

Ce este SAF-T?

SAF-T (Standard Audit File for Tax) reprezinta un standard international utilizat pentru transferul electronic de date din evidenta contabila si fiscala de la contribuabili/platitori catre autoritatile fiscale si auditor.
Fisierul standard de control fiscal (SAF-T) este un fisier de tip XML.

Cum obtin fisierul SAF-T?

Pentru a genera corect si rapid fisierul SAF-T XML este nevoie de un sistem ERP actualizat conform noilor reglementari ANAF.
RVX este o solutie software web-based completa si flexibila, usor de personalizat pe orice flux/domeniu de activitate, proiectata sa gestioneze volume mari de date si sa raspunda rapid la multiple interogari.
RVX ERP gestioneaza si verifica toate datele si corelatiile intre date utilizate in structura fisierului standard de control fiscal.
Dupa verificarea tuturor datelor incluse in perioada de raportare, sistemul genereaza automat, complet si corect, fisierul XML in format SAF-T.
In cazul unui numar foarte mare de inregistrari contabile si informatii obligatorii de transmis prin SAF-T, sistemul RVX ERP asigura impartirea fisierelor XML pentru raportare modala cu mai multe formulare D406 pentru aceeasi luna.

Unde depun fisierul SAF-T?

Fisierul SAF-T XML generat de RVX ERP se verifica cu DUKIntegrator, programul pus la dispozitie de catre ANAF.
Dupa validarea fisierului, fara erori, se genereaza un PDF reprezentand Declaratia informativa privind fisierul standard de control fiscal, denumita Declaratia informativa D406.
Declaratia informativa D406, impreuna cu fisierul SAF-T XML atasat, se semneaza electronic cu certificatul digital calificat si se depune online prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro serviciul Depunere declaratii ANAF.

Ce date contine fisierul SAF-T?

In tabelul de mai jos sunt prezentate sectiunile si subsectiunile raportabile prin SAF-T, definind structura fisierului standard de control fiscal obligatorie pentru Romania.

* STRUCTURA FISIERULUI STANDARD DE CONTROL FISCAL (SAF-T) *

Nr. Sectiune Subsectiune Detalii
1 Header
(Antet)
  Contine informatii generale despre fisier, inclusiv numele software-ului care l-a produs, compania in numele careia este depus SAF-T
2 MasterFiles
(Fisiere Master)
  Contine date preluate din Registrul Jurnal, Furnizori, Clienti, Produse, Stocuri, Active, etc.
    GeneralLedgerAccounts
(Conturi contabile Registrul Jurnal)
Contine informatii despre conturile contabile din Registrul Jurnal, precum descriere, tip, data, sold initial debitor/creditor, sold final debitor/creditor, etc.
In aceasta sub-sectiune se raporteaza atat contul analitic folosit de catre contribuabil/platitor pentru inregistrarea tranzactiilor in sistemul contabil conform planului de conturi aplicabil legislatiei romanesti (AccountID), cat si contul contabil pe baza standardului utilizat in principal de catre contribuabil/platitor in ERP-ul intern (StandardAccountID , fiind un camp optional).
Informatiile cu privire la soldurile debitoare, respectiv creditoare, se raporteaza alternativ, ca sume pozitive pentru elementul relevant.
Taxonomies
(Taxonomii)

* nu se raporteaza
Contine detalii cu privire la taxonomii care se aplica conturilor din Registrul-Jurnal.
Aceasta sub-sectiune nu este raportabila in Declaratia informativa D406.
Customers
(Clienti)
Contine informatii despre clienti, precum datele de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul clientului respectiv, soldul initial debitor/creditor, sold final debitor/creditor, etc.
Suppliers
(Furnizori)
Contine informatii despre furnizori, precum datele de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul furnizorului respectiv, sold initial creditor/debit, sold final creditor/debitor, etc.
Tax Table
(Tabela Taxe)
Contine informatii specifice despre taxe.
In functie de tipul de taxa, de exemplu TVA, contribuabilul/platitorul va selecta codurile de taxa din nomenclatorul Coduri de taxa TVA pentru operatiuni, asociate operatiunilor incluse in fisierul SAF-T.
UOMTable
(Tabela Unitati de Masura UOM)
Contine detalii cu privire la unitatile de masura pentru situatiile in care este necesara conversia stocurilor intre diverse unitati de masura, conform Nomenclatorului Unitati de masura, care face parte integranta din schema SAF-T
AnalysisTypeTable
(Tabela Tipuri Analiza)
Contine detalii cu privire la structura centrelor de cost, centrelor de profit ori a oricaror alte tipuri de analiza implementate de contribuabilul care depune fisierul SAF-T
MovementTypeTable
(Tabela Tipuri Miscari)
Contine tipurile de miscare si subtipurile de miscare asociate miscarilor privind stocurile, definite prin Nomenclatorul Codificare miscari de produse in stocuri, care face parte integrantă din schema SAF-T
Products
(Produse)
Contine informatii cu privire la produse (bunuri sau servicii), precum cod produs, indicator, grupa, descriere, unitate de masura, incadrare tarifara (cod NC), metoda de evaluare (FIFO, LIFO, CMP), etc.
PhysicalStock
(Stocuri)
Contine detalii cu privire la stocuri, precum Id-ul depozitului unde se gasesc bunurile, codul de identificare al produsului, detalii despre proprietarul stocurilor, codul de incadrare tarifara (codul NC), detalii privind cantitatea la inceput si la final de perioada de raportare, valoarea stocului la inceput si la final de perioada de raportare, etc.
Owners
(Proprietari)
Contine detalii cu privire la proprietarii stocurilor
Assets
(Active)
Contine detalii cu privire la active, precum Id-ul unic de inventar al activului, contul analitic in care este inregistrat activul, descrierea activului, furnizorul activului, data achizitiei si data punerii in functiune, cat si informatii contabile cu privire la evaluarea activului, precum costurile totale de achizitie/productie la inceputul si finalul perioadei selectate pentru raportare, valoarea costului cu capitalizarile, perioada de viata a activului in ani/luni, valori contabile asociate transferurilor de active/iesirilor de active, metoda de amortizare, valoarea amortizarii din perioada selectata, reevaluari, etc.
3 GeneralLedgerEntries
(Inregistrari Contabile Registrul Jurnal)
  Contine informatii despre inregistrarile contabile efectuate in perioada de raportare asa cum sunt inregistrate in sistemul contabil al contribuabilului/platitorului.
Se vor raporta inregistrarile contabile la nivel de tranzactie, incluzand conturile contabile analitice stabilite conform planului de conturi romanesc (AccountID).
4 SourceDocuments
(Documente sursa)
  Contine informatii despre documentele sursa, precum facturi de vanzare, facturi de cumparare, plati, documente pentru miscarea stocurilor, documente pentru tranzactii cu active, etc.
    Sales Invoices
(Facturi de vanzare)
Contine informatii despre facturile de vanzare, precum numarul de intrari/facturi, total debit, total credit, informatii despre client, data facturii, termen de plata, liniile din factura, indicatorul privind autofacturarea, codul de taxa, etc.
Purchase Invoices
(Facturi de achizitie)
Contine informatii despre facturile de cumparare, precum numarul de intrari/facturi, total debit, total credit, informatii despre furnizor, data facturii, termen de plata, liniile din factura, indicatorul privind autofacturarea, codul de taxa, etc.
Payments
(Plati)
Contine detalii despre plati, precum perioada, ID-ul tranzactiei, data tranzactiei, descriere, liniile de plati, etc.
Movement of Goods
(Miscari de bunuri)
Contine detalii cu privire la miscarea bunurilor, precum numarul total miscari in perioada selectata, total cantitate primita, total cantitate iesita, referinta unica a fiecarei miscari de bunuri si data fiecarei miscari de bunuri, data postarii fiecarei miscari de bunuri, tipul miscarii de bunuri (conform Nomenclatorului Codificare miscari de produse in stocuri), document de referinta, detalii la nivel de linie per tip de miscare, etc.
Asset Transactions
(Tranzactii cu active)
Contine detalii despre tranzactiile cu active, precum numarul de miscari in perioada selectata, identificatorul unic al tranzactiei si al activului, descrierea tranzactiei, furnizorul, cost de achizitie, valoarea contabila a tranzactiei cu activul, etc.
5 Structures
(Structuri)
  Contine informatii despre structurile de date utilizate in celelalte sectiuni ale schemei SAF-T
6 SimpleTypes
(Tipuri simple)
  Contine definitiile tipurilor simple de date utilizate pentru stabilirea tipurilor campurilor din schema SAF-T

 

Sursa: www.anaf.ro