image image image image image image

SAF-T Asset Transaction Valuation

SAF-T Asset Transaction Valuation

 

In subsectiunea Asset Transaction Valuation sunt definite urmatoarele elemente:

AssetValuationType
 • Descriere: descrie scopul raportarii f.i. comerciale, fiscale in tara 1, fiscale in tara 2 etc.
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:
AcquisitionAndProductionCostOnTransaction
 • Descriere: costul de achizitie si/sau de productie a tranzactiei cu activele aferente in moneda implicita a antetului la data tranzactiei
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
BookValueOnTransaction
 • Descriere: valoarea contabila a tranzactiei cu activele respective in moneda implicita a antetului la data tranzactiei
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
AssetTransactionAmount
 • Descriere: valoarea neta a tranzactiei cu activele respective in moneda implicita a antetului
  Exemplu: venitul net din vanzare
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

Sursa: www.anaf.ro