image image image image image image

SAF-T Delivery Period

SAF-T Delivery Period

 

Subsectiunea Delivery Period este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Delivery Period sunt definite urmatoarele elemente:

FromDate
 • Descriere: data de incepere a livrarilor
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12.
ToDate
 • Descriere: data finala a livrarilor
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12.

Sursa: www.anaf.ro