image image image image image image

SAF-T General Ledger Entries

SAF-T General Ledger Entries

 

Sectiunea General Ledger Entries (Inregistrari Contabile Registrul Jurnal) contine informatii despre inregistrarile contabile efectuate in perioada de raportare asa cum sunt inregistrate in sistemul contabil al contribuabilului/platitorului.

In aceasta sectiune se vor raporta inregistrarile contabile la nivel de tranzactie, incluzand conturile contabile analitice stabilite conform planului de conturi romanesc (AccountID).

In sectiunea General Ledger Entries sunt definite urmatoarele elemente:

NumberOfEntries
 • Descriere: numar de intrari
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TotalDebit
 • Descriere: totalul tuturor sumelor debitoare in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor debitoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul „-”.
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Numarul poate fi pozitiv sau negativ.
  Sumele negative sunt prefixate cu semnul minus („-”). Validare numar zecimal.
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
TotalCredit
 • Descriere: totalul tuturor sumelor creditoare in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor creditoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul minus („-”).
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Numarul poate fi pozitiv sau negativ.
  Sumele negative sunt prefixate cu semnul minus („-”).
  Validare numar zecimal.
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
JournalID
 • Descriere: identificator al jurnalului auxiliar in registrul jurnal sursa sau facturi si plati in sisteme cu un singur registru
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Description
 • Descriere: descrierea jurnalului.
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Type
 • Descriere: mecanismul de grupare a jurnalelor
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TransactionID
 • Descriere: referinta incrucisata la inregistrarea GL
  Poate contine mai multe niveluri diferite pentru a identifica tranzactia. Acesta ar putea include centre de cost, cum ar fi societatea, divizia, regiunea, grupul si sucursala /departamentul.
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Period
 • Descriere: perioada contabila
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
PeriodYear
 • Descriere: anul perioadei contabile
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: (minInclusiv 2020, maxInclusiv Current-Year]
 • Validare semantica: –
 • Observatii:
TransactionDate
 • Descriere: data documentului
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
SourceID
 • Descriere: detalii despre persoana sau aplicatia care a introdus/ generat tranzactia
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TransactionType
 • Descriere: tipul tranzactiei in jurnal: normala, (automatizata) periodica, etc.
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Description
 • Descriere: descrierea tranzactiei in jurnal
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
BatchID
 • Descriere: ID generat de sisteme pentru lot
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
SystemEntryDate
 • Descriere: data capturata de sistem
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
GLPostingDate
 • Descriere: data inregistrarii in GL
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
CustomerID
 • Descriere: cod unic pentru client este format astfel: tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului, dupa cum urmeaza:
 1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.
 8. 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clientii care NU SE IDENTIFICA cu cod fiscal in tranzactiile de la punctele de vanzare, precum statii de distributie de carburanti-lubrefianti sau magazine cu vanzare in detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzactii si nu este un inlocuitor universal in raportarea facturilor si platilor, etc.
  Acest cod NU SE UTILIZEAZA pentru elementul SupplierID – deoarece identitatea furnizorului pe baza de cod fiscal este mereu cunoscuta.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: validarea sintactica a valorii elementului GL.19 CustomerID se face astfel:
 1. Daca elementul GL.19 CustomerID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.20 SupplierID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului de la care s-a facut achizitia (conventional considerat – „furnizor”).
 2. Daca elementul GL.19 CustomerID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.19 CustomerID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. ”08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”08”, sa fie de 13 caractere doar de tip numeric. Se verifica ca valoarea sa fie egal cu ”080000000000000”.
  2.9. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – CustomerID incorrect value).
 3. Altfel daca GL.19 CustomerID AND GL.20 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).
 • Validare semantica: validarea semantica a valorii elementului GL.19 CustomerID se face astfel:
 1. Daca elementul GL.19 CustomerID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.20 SupplierID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului de la care s-a facut achizitia (conventional considerat – „furnizor”).
 2. Daca elementul GL.19 CustomerID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.19 CustomerID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. ”08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”08”, sa fie de 13 caractere doar de tip numeric. Se verifica ca valoarea sa fie egal cu ”080000000000000”.
  2.9. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – CustomerID incorrect value)
 3. Altfel daca GL.19 CustomerID AND GL.20 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).
 • Observatii: Furnizor (“SupplierID”) si Client (“CustomerID”) – se raporteaza astfel: pentru tranzactiile si liniile de tranzactii din sectiunea 3.GeneralLedgerEntries care nu reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID” si “CustomerID” se va completa codul unic al contribuabilului raportor, pentru tranzactiile si liniile de tranzactii care reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID”, respective “CustomerID” se va completa codul “SupplierID”, respective “CustomerID” astfel cum este definit in sectiunea de Fisiere master (MasterFiles).
SupplierID
 • Descriere: cod unic pentru furnizor este format astfel: tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al furnizorului, dupa cum urmeaza:
 1.  00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: validarea sintactica a valorii elementului GL.20 SupplierID se face astfel:
 1. Daca elementul GL.20 SupplierID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.19 CustomerID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului catre care s-a facut livrarea (conventional considerat – „client”).
 2. Daca elementul GL.20 SupplierID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.20 SupplierID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica. (Validation error – SupplierID incorrect value).
 3. Altfel daca GL.19 CustomerID AND GL.20 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).
 • Validare semantica: validarea semantica a valorii elementului GL.20 SupplierID se face astfel:
 1. Daca elementul GL.20 SupplierID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.19 CustomerID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului catre care s-a facut livrarea (conventional considerat – „client”).
 2. Daca elementul GL.20 SupplierID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.20 SupplierID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica. (Validation error – SupplierID incorrect value).
 3. Altfel daca GL.19 CustomerID AND GL.20 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).
 • Observatii: Furnizor (“SupplierID”) si Client (“CustomerID”) – se raporteaza astfel: pentru tranzactiile si liniile de tranzactii din sectiunea 3.GeneralLedgerEntries care nu reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID” si “CustomerID” se va completa codul unic al contribuabilului raportor, pentru tranzactiile si liniile de tranzactii care reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID”, respective “CustomerID” se va completa codul “SupplierID”, respective “CustomerID” astfel cum este definit in sectiunea de Fisiere master (MasterFiles).
SystemID
 • Descriere: numar unic creat de sistem pentru document
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
RecordID
 • Descriere: identificator pentru a urmari intrarea in linia de jurnal sau referinta de inregistrare
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
AccountID
 • Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit şi institutiile financiar nebancare (PlanConturiBanci) sau planului de conturi aplicabil pentru societatile de asigurari (PlanConturiSocAsigurari).
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: contul trebuie sa fie un numar intreg diferit de 0
 • Validare semantica: validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate. (”SRC”)
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor:
  – PlanConturiBalSocCom
  – PlanConturiIFRS
  – PlanConturiIFRS_Norma39
  – PlanConturiBanci
  – PlanConturiNebancare
  – PlanConturiSocAsigurari
  – PlanConturi_Norma36
Analysis
 • Descriere: coduri de analiza in registrul jurnal
 • Tip: AnalysisStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
ValueDate
 • Descriere: data efectiva de la care dobanda este perceputa. A se raporta atunci cand aceasta data difera de data tranzactiei.
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: Validare conform standardului ISO 8601.
 • Validare semantica: N/A
 • Observatii: Codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica urmatorul format : AAAA-LL-ZZ.
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12.
SourceDocumentID

Descriere: Numarul documentului sursa la care se refera linia.
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

CustomerID

Descriere: Cod unic pentru client este format astfel: tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului, dupa cum urmeaza:

 1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.
 8. 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clientii care NU SE IDENTIFICa cu cod fiscal in tranzactiile de la punctele de vanzare, precum statii de distributie de carburanti-lubrefianti sau magazine cu vanzare in detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzactii si nu este un inlocuitor universal in raportarea facturilor si platilor, etc. Acest cod NU SE UTILIZEAZa pentru elementul SupplierID – deoarece identitatea furnizorului pe baza de cod fiscal este mereu cunoscuta.

Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: Validarea sintactica a valorii elementului GL.28 CustomerID se face astfel:

 1. Daca elementul GL.28 CustomerID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.29 SupplierID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului de la care s-a facut achizitia (conventional considerat – „furnizor”).
 2. Daca elementul GL.28 CustomerID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.28 CustomerID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. ”08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”08”, sa fie de 13 caractere doar de tip numeric. Se verifica ca valoarea sa fie egal cu ”080000000000000”.
  2.9. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – CustomerID incorrect value).
 3. Altfel daca GL.28 CustomerID AND GL.29 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).

Validare semantica: Validarea semantica a valorii elementului GL.28 CustomerID se face astfel:

 1. Daca elementul GL.28 CustomerID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.29 SupplierID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului de la care s-a facut achizitia (conventional considerat – „furnizor”).
 2. Daca elementul GL.28 CustomerID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.28 CustomerID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. ”08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”08”, sa fie de 13 caractere doar de tip numeric. Se verifica ca valoarea sa fie egal cu ”080000000000000”.
  2.9. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – CustomerID incorrect value).
 3. Altfel daca GL.28 CustomerID AND GL.29 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).

Observatii: Furnizor (“SupplierID”) si Client (“CustomerID”) – se raporteaza astfel: pentru tranzactiile si liniile de tranzactii din sectiunea 3.GeneralLedgerEntries care nu reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID” si “CustomerID” se va completa codul unic al contribuabilului raportor, pentru tranzactiile si liniile de tranzactii care reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID”, respective “CustomerID” se va completa codul “SupplierID”, respective “CustomerID” astfel cum este definit in sectiunea de Fisiere master (MasterFiles)

SupplierID

Descriere: Cod unic pentru furnizor este format astfel: tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al furnizorului, dupa cum urmeaza:

 1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.

Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: Validarea sintactica a valorii elementului GL.29 SupplierID se face astfel:

 1. Daca elementul GL.29 SupplierID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.28 CustomerID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului catre care s-a facut livrarea (conventional considerat – „client”).
 2. Daca elementul GL.29 SupplierID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.29 SupplierID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – SupplierID incorrect value).
 3. Altfel daca GL.28 CustomerID AND GL.29 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero))

Validare semantica: Validarea semantica a valorii elementului GL.29 SupplierID se face astfel:

 1. Daca elementul GL.29 SupplierID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul GL.28 CustomerID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului catre care s-a facut livrarea (conventional considerat – „client”).
 2. Daca elementul GL.29 SupplierID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din GL.29 SupplierID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – SupplierID incorrect value).
 3. Altfel daca GL.28 CustomerID AND GL.29 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).

Observatii: Furnizor (“SupplierID”) si Client (“CustomerID”) – se raporteaza astfel: pentru tranzactiile si liniile de tranzactii din sectiunea 3.GeneralLedgerEntries care nu reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID” si “CustomerID” se va completa codul unic al contribuabilului raportor, pentru tranzactiile si liniile de tranzactii care reprezinta inregistrari de datorii si creante pentru care, conform reglementarilor contabile aplicabile, exista obligatia de contabilizare pe fiecare persoana fizica sau juridica, in campurile “SupplierID”, respective “CustomerID” se va completa codul “SupplierID”, respective “CustomerID” astfel cum este definit in sectiunea de Fisiere master (MasterFiles)

Description

Descriere: Descrierea liniei de jurnal.
Tip: SAFlongtextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

DebitAmount

Descriere: Informatii despre suma debitului pentru tranzactie Suma debitoare poate fi pozitiva sau negativa, dupa caz putand fi reflectate stornarile in negru. Suma negativa se reprezinta prefixata cu semnul „-”
Tip: Amount Structure
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: Daca linia de tranzactie este debit, utilizati DebitAmount si nu raportati CreditAmount – adica elementul nu se raporteaza (nu va fi prezent in fisierul XML).
Observatii: N/A

CreditAmount

Descriere: Informatii privind valoarea creditului pentru tranzactie Suma creditoare poate fi pozitiva sau negativa, dupa caz putand fi reflectate stornarile in negru. Suma negativa se reprezinta prefixata cu semnul „-”.
Tip: Amount Structure
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: Daca linia de tranzactie este debit, utilizati DebitAmount si nu raportati CreditAmount – adica elementul nu se raporteaza (nu va fi prezent in fisierul XML).
Observatii: N/A

TaxInformation

Descriere: Informatii fiscale pentru linia contabila.
Tip: TaxInformationStructure
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

Sursa: anaf.ro