image image image image image image

SAF-T Payment Document Totals

SAF-T Payment Document Totals

 

In subsectiunea Payment Document Totals sunt definite urmatoarele elemente:

Tax information Totals
 • Descriere: control totaluri informatii de plata a taxelor pe tip de impozit/ cod de taxa se sintetizeaza baza de impozitare si suma impozitului
 • Tip: Tax Information Structure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Net Total
 • Descriere: suma totala fara taxa in moneda implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
Gross Total
 • Descriere: suma totala, inclusiv taxa in moneda implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

 

Sursa: www.anaf.ro