image image image image image image

SAF-T Selection Criteria Structure

SAF-T Selection Criteria Structure

 

Subsectiunea Selection Criteria Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Selection Criteria Structure sunt definite urmatoarele elemente:

TaxReportingJurisdiction
 • Descriere: identifica jurisdictia fiscala in scopul careia a fost creata SAF-T
  In principal, pentru utilizare in cazul in care un singur organism de venituri acopera mai multe teritorii.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
CompanyEntity
 • Descriere: pentru utilizare in cazul in care datele au fost extrase din setul complet de date prin trimitere la o anumita entitate corporativa
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
SelectionStartDate
 • Descriere: data de incepere a perioadei de raportare acoperite de SAF
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: selectati perioada fie cu tuple (SelectionStartDate, SelectionEndDate), fie cu tuple (PeriodStart, PeriodStartYear) (PeriodEnd, PeriodEndYear))
  Urmariti fragmentul de cod XML din nota de subsol [7] din schema xls.
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
SelectionEndDate
 • Descriere: data de incheiere a perioadei de raportare acoperite de SAF
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica:
 • selectati perioada fie cu tuple (SelectionStartDate, SelectionEndDate), fie cu tuple (PeriodStart, PeriodStartYear) (PeriodEnd, PeriodEndYear))
  Urmariti fragmentul de cod XML din nota de subsol [7] din schema xls.
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
PeriodStart
 • Descriere: prima perioada contabila acoperita de SAF
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica:
 • Observatii: –
PeriodStartYear
 • Descriere: perioada contabila in care se incadreaza PeriodStart
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica:
 • Observatii: –
PeriodEnd
 • Descriere: ultima perioada contabila acoperita de SAF
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica:
 • Observatii: –
PeriodEndYear
 • Descriere: exercitiul contabil in care se incadreaza PeriodEnd
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica:
 • Observatii: –
Document type
 • Descriere: tipul de documente selectate
  Pentru utilizare in cazul in care datele au fost restrictionate prin referire la un anumit tip de tranzactie.
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Other Criteria
 • Descriere: orice alte criterii utilizate la selectarea datelor
  Organismele fiscale pot dori sa intocmeasca o lista a altor criterii de selectie acceptabile pentru a fi utilizate in jurisdictia lor.
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –

 

Sursa: www.anaf.ro