image image image image image image

SAF-T Amount Structure

SAF-T Amount Structure

 

Subsectiunea Amount Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Amount Structure sunt definite urmatoarele elemente:

Amount
 • Descriere: suma in moneda implicita a antetului
  Suma este reprezentata ca un numar zecimal cu doua cifre zecimale dupa separatorul punct zecimal (” . „).
  Aceasta suma poate fi negativa sau pozitiva, dupa caz.
  Sumele negative sunt prefixate cu semnul minus (” „).
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim doua cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal.
 • Validare semnatica: –
 • Observatii: se completeaza cu valoarea in RON pentru Romania
  Numar zecimal cu maxim doua zecimale.
  Pentru aproximari, se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
CurrencyCode
 • Descriere: vod valutar din trei litere conform standardului ISO 4217.
  Exemple: EUR pentru euro, USD pentru dolari americani
 • Tip: ISOCurrencyCode
 • Validare sintactica: doar codurile alfabetice
 • Validare semnatica: validare conform ISO4217CurrCodes
 • Observatii: se completeaza conform nomenclatorului ISO4217CurrCodes
CurrencyAmount
 • Descriere: suma in valuta straina
  Suma este reprezentata ca un numar zecimal cu doua cifre zecimale dupa separatorul punct zecimal (” . „).
  Aceasta suma poate fi negativa sau pozitiva, dupa caz.
  Sumele negative sunt prefixate cu semnul minus (” „).
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim doua cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal.
 • Validare semnatica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim doua zecimale
  Pentru aproximari, se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
  In cazul in care valuta transmisa este in RON, se va completa cu valoarea de la Amount.
ExchangeRate
 • Descriere: cursul de schimb utilizat
  CurrencyAmount x ExchangeRate = Suma
 • Tip: SAFexchangerateType
 • Validare sintactica: valoare zecimala, delimitata prin PUNCT zecimal, maxim patru cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semnatica: –
 • Observatii: cursul de schimb utilizat pentru determinarea in RON a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile/ facturile/ serviciile/ alte documente financiare

 

Sursa: www.anaf.ro

Prev Post

Next Post