image image image image image image

SAF-T Suppliers

SAF-T Suppliers

 

Subsectiunea Suppliers (Furnizori) este inclusa in sectiunea Master Files (Fisiere Master).

Subsectiunea Suppliers contine informatii despre furnizori, precum datele de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul furnizorului respectiv, sold initial creditor/debit, sold final creditor/debitor, etc.

In cadrul acestei subsectiuni se vor raporta informatii cu privire la toti furnizorii contribuabilului definiti ca atare in sistemul contabil pentru care se inregistreaza sold initial, sold final sau rulaje in perioada de raportare.

Contribuabilii care au sucursale sau sunt inregistrati in scopuri de TVA in alte state, vor raporta in prezenta subsectiune si informatii cu privire la furnizorii de la care efectueaza achizitii, utilizand codul de TVA din alt stat.

Contribuabilii care au definit ca si furnizori in sistem alte entitati juridice si/sau persoane fizice care nu au calitatea de furnizori, cum ar fi angajatii pentru scopul inregistrarii deconturilor de cheltuieli (cu exceptia situatiilor in care sunt efectuate achizitii de la angajati), bugetul de stat pentru plata taxelor si impozitelor, nu vor raporta respectivele entitati juridice si/sau persoane fizice in cadrul acestei subsectiuni.

Contribuabilii care efectueaza achizitii de la furnizori, utilizand doua sau mai multe coduri de TVA ale acestora (exemplu: achizitii de la furnizori inregistrati in scopuri de TVA in mai multe state membre), in aceasta subsectiune vor raporta informatiile pentru fiecare SupplierID, ce se va determina utilizand codul de inregistrare in scopuri de TVA mentionat in facturile de achizitie.

In subsectiunea Suppliers sunt definite urmatoarele elemente:

CompanyStructure
SupplierID
 • Descriere: cod unic pentru furnizor este format astfel din tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al furnizorului, dupa cum urmeaza:
  * 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA
  * 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678
  * 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284
  * 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)
  * 04 urmat de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
  * 05 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania
  * 06 urmat de codul de tara si de cod furnizor asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica:
  Validarea sintactica a valorii elementului MF.S.3 SupplierID se face astfel:
  1. Daca elementul MF.S.3 SupplierID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din MF.S.3 SupplierID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc)
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. in orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – SupplierID incorrect value)
  2. Altfel daca MF.S.3 SupplierID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( SupplierID nu poate fi ”0” (zero))
 • Validare semantica:
  Validarea semantica a valorii elementului MF.S.3 SupplierID se face astfel:
  1. Daca elementul MF.S.3 SupplierID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din MF.S.3 SupplierID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc)
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – SupplierID incorrect value)
  2. Altfel daca MF.S.3 SupplierID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( SupplierID nu poate fi ”0” (zero))
 • Observatii: –
SelfBillingIndicator
 • Descriere: indicator care arata daca exista un acord de auto-facturare intre client si furnizor
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: utilizati numai codul 389 pentru autofactura sau altfel cu valoarea 0 (zero)
 • Observatii: facturi emise in numele si pe seama furnizorului, pentru care exista un acord de autofacturare
  Pentru autofactura se utilizeaza codificarea ”389”
AccountID
 • Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit şi institutiile financiar nebancare (PlanConturiBanci) sau planului de conturi aplicabil pentru societatile de asigurari (PlanConturiSocAsigurari)
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: contul trebuie sa fie un numar intreg diferit de 0
 • Validare semantica: validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate (”SRC”)
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor:
  – PlanConturiBalSocCom
  – PlanConturiIFRS
  – PlanConturiIFRS_Norma39
  – PlanConturiBanci
  – PlanConturiNebancare
  – PlanConturiSocAsigurari
  – PlanConturi_Norma36
OpeningDebitBalance
 • Descriere: soldul debitului la data de inceput a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor debitoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz. Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul „-”
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un debit, utilizati OpeningDebitBalance si nu raportati in fisierul XML elementul OpeningCreditBalance.
  OpeningDebitBalance poate lua valori pozitive sau negative dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in debit pentru celelate tipuri de conturi.
  Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
  Urmariti completarea clarificarii cu fragmentul de cod XML din nota de subsol [1] din schema xls.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
OpeningCreditBalance
 • Descriere: soldul creditului la data de inceput a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor creditoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul minus („-”)
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un credit, utilizati OpeningCreditBalance si nu raportati in fisierul XML elementul OpeningDebitBalance.
  OpeningCreditBalance poate lua valori pozitive sau negative dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in credit pentru celelate tipuri de conturi.
  Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
  Urmariti completarea clarificarii cu fragmentul de cod XML din nota de subsol [1] din schema xls.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
ClosingDebitBalance
 • Descriere: soldul debitului la data de sfarsit a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor debitoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul „-”
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un debit, utilizati ClosingDebitBalance si nu raportati in fisierul XML elementul ClosingCreditBalance
  ClosingDebitBalance poate lua valori pozitive sau negative dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in debit pentru celelate tipuri de conturi.
  Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
  Urmariti completarea clarificarii cu fragmentul de cod XML din nota de subsol [1] din schema xls.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
ClosingCreditBalance
 • Descriere: soldul creditului la data de sfarsit a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor creditoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul minus („-”)
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un credit, utilizati ClosingCreditBalance si nu raportati in fisierul XML elementul ClosingDebitBalance
  ClosingCreditBalance poate lua valori pozitive sau negative, dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in credit pentru celelate tipuri de conturi.
  Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
  Urmariti completarea clarificarii cu fragmentul de cod XML din nota de subsol [1] din schema xls.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

 

Sursa: www.anaf.ro