image image image image image image

SAF-T Company Structure

SAF-T Company Structure

 

Subsectiunea Company Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Company Structure sunt definite urmatoarele elemente:

RegistrationNumber
 • Descriere: numar unic de identificare a societatii eliberat de autoritatile fiscale
  CUI reprezentand codul unic de identificare emis de ANAF (pentru persoane juridice) sau CNP reprezentand codul numeric personal (pentru anumite categorii de contribuabili inregistrate in scop comercial ca persoana fizica autorizata PFA).
  Codul unic este format din tip (doua cifre zecimale), urmat de codul unic al clientului/furnizorului, dupa cum urmeaza:

  • 00 urmat de CUI, unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania
   Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control.
   Exemplu: 004221306 pentru Ministerul Finantelor Publice
   Atentie! Nu se trece si atributul fiscal RO pentru platitorii de TVA.
  • 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv, pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System)
   Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678
  • 02 urmat de codul de tara si de condul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE, pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE
   Exemplu: 02TK123005284
  • 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)
  • 04 urmat de codul clientului/ furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru persoanele fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online)
  • 05 urmat de codul de tara si de codul clientului/ furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania
  • 06 urmat de codul de tara si de codul clientului/ furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE
  • 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clientii care NU SE IDENTIFICA cu cod fiscal in tranzactiile de la punctele de vanzare, precum statii de distributie de carburanti-lubrefianti sau magazine cu vanzare in detaliu
   Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzactii si nu este un inlocuitor universal in raportarea facturilor si platilor, etc.
   Acest cod NU SE UTILIZEAZA pentru elementul SupplierID, deoarece identitatea furnizorului pe baza de cod fiscal este mereu cunoscuta.
 • Tip: SAFmiddle1textTip
 • Validare sintactica:
  • Daca elementul RegistrationNumber este diferit de 0 (zero), atunci valoarea se valideaza astfel:
   Daca primele doua caractere din RegistrationNumber sunt:

   • 00 atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul 00, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric
    Nu se accepta caracterele RO.
    Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI.
    Formatul unui CUI este #########C, unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
   • 01 atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere
    Exemplu: EL pentru 01EL123456789, HU pentru 01HU12345678
   • 02 atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere
    Exemplu: TK pentru 02TK123005284
   • 03 atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul 03, sa fie de 13 caractere de tip numeric
    Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
   • 04 atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale
    Exemple:  .   ,   !   –   ?
   • 05 atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere
   • 06 atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere
   • 08 atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul 08 sa fie de 13 caractere doar de tip numeric
    Se verifica ca valoarea sa fie egal cu 080000000000000
   • In orice alt caz, nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica Validation error – RegistrationNumber incorrect value.
  • Altfel, daca RegistrationNumber este egal cu 0 (zero), se semnaleaza eroare sintactica RegistrationNumber nu poate fi 0 (zero).
 • Validare semantica: validarea se face cu regulile cunoscute pentru CUI si CNP
 • Observatii:
  In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scop de TVA, setati la numarul de inregistrare TVA fara prefix RO (CUI), pentru PFA-ul setati la CNP, pentru CUI furnizor/client strain setati la codul de TVA utilizat pentru factura emisa.
Name
 • Descriere: numele companiei
 • Tip: SAFmiddle2textTip
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Address
 • Descriere: adresa companiei
 • TipAddress Structure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Contact
TaxRegistration
 • Descriere: inregistrarea fiscala a companiei
 • Tip: TaxIDStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Bank Account
 • Descriere: conturile bancare ale companiei
 • Tip: BankAccountStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –

 

Sursa: www.anaf.ro

Prev Post

Next Post