image image image image image image

SAF-T Customers

SAF-T Customers

 

Subsectiunea Customers (Clienti) este inclusa in sectiunea Master Files (Fisiere Master).

Subsectiunea Customers contine informatii despre clienti, precum datele de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul clientului respectiv, soldul initial debitor/creditor, sold final debitor/creditor, etc.

In cadrul acestei subsectiuni se vor raporta informatii cu privire la toti clientii contribuabilului definiti ca atare in evidentele contribuabilului pentru care se inregistreaza sold initial, sold final sau rulaje in perioada de raportare.

Contribuabilii care au sucursale sau sunt inregistrati in scopuri de TVA in alte state, vor raporta in prezenta subsectiune si informatii cu privire la clientii cu care efectueaza tranzactii utilizand codul de TVA din alt stat.

Contribuabilii care, din punct de vedere tehnic, au definit in sistemul informatic drept clienti alte entitati juridice si/sau persoane fizice care nu au calitatea de clienti, cum ar fi angajatii pentru scopul inregistrarii deconturilor de cheltuieli (alte situatii decat cele in care sunt efectuate vanzari/achizitii de la/catre angajati), bugetul de stat pentru rambursarea TVA, nu vor raporta respectivele entitati juridice si/sau persoane fizice in cadrul acestei subsectiuni.

Contribuabilii care efectueaza vanzari catre clienti, utilizand doua sau mai multe coduri de TVA ale acestora (exemplu: vanzari catre clienti inregistrati in scopuri de TVA in mai multe state membre), in aceasta subsectiune vor raporta informatiile pentru fiecare CustomerID, ce se va determina utilizand codul de inregistrare in scopuri de TVA mentionat in facturile de vanzare.

In subsectiunea Customers sunt definite urmatoarele elemente:

CompanyStructure
CustomerID
 • Descriere: codul unic pentru client este format astfel: tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului, dupa cum urmeaza:
  • 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania
   Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control.
   Exemplu: 004221306 pentru Ministerul Finantelor Publice
   Atentie! Nu se trece si atributul fiscal RO pentru platitorii de TVA
  • 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System)
   Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU123456783
  • 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE
   Exemplu: 02TK1230052844
  • 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)
  • 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru persoane fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online)
  • 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania
  • 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE
  • 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clientii care NU SE IDENTIFICA cu cod fiscal in tranzactiile de la punctele de vanzare, precum statii de distributie de carburanti-lubrefianti sau magazine cu vanzare in detaliu
   Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzactii si nu este un inlocuitor universal in raportarea facturilor si platilor, etc.
   Acest cod NU SE UTILIZEAZA pentru elementul SupplierID deoarece identitatea furnizorului pe baza de cod fiscal este mereu cunoscuta.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: validarea sintactica a valorii elementului MF.C.3 CustomerID se face astfel:
  1. Daca elementul MF.C.3 CustomerID este diferit de „0” (zero), atunci valoarea se validează astfel:1.1. Daca primele doua caractere din MF.C.3 CustomerID sunt:

  • „00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul „00” sa fie de 10 caractere doar de tip numeric.
   Nu se accepta caracterele „RO”.
   Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI.
   Formatul unui CUI este #########C, unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  • „01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
   Exemplu: „EL” pentru 01EL123456789 sau „HU” pentru 01HU12345678
  • „02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
   Exemplu: „TK” pentru 02TK123005284
  • „03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul „03” sa fie de 13 caractere de tip numeric.
   Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  • „04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale
   Exemplu: „.” , „,” , „!” , „-” , „?”
  • „05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  • „06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 și 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  • „08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul „08” sa fie de 13 caractere doar de tip numeric.
   Se verifica ca valoarea sa fie egal cu „080000000000000”.

  1.2. In orice alt caz, nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica (Validation error – CustomerID incorrect value).

  2. Altfel, daca MF.C.3 CustomerID este egal cu „0” (zero), se semnaleaza eroare sintactica (CustomerID nu poate fi „0” (zero)).

 • Validare semantica: validarea semantica a valorii elementului MF.C.3 CustomerID se face astfel:
  1. Daca elementul MF.C.3 CustomerID este diferit de „0” (zero), atunci valoarea se validează astfel:1.1. Daca primele doua caractere din MF.C.3 CustomerID sunt:

  • „00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul „00” sa fie de 10 caractere doar de tip numeric.
   Nu se accepta caracterele „RO”.
   Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI.
   Formatul unui CUI este #########C, unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  • „01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
   Exemplu: „EL” pentru 01EL123456789 sau „HU” pentru 01HU12345678
  • „02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
   Exemplu: „TK” pentru 02TK123005284
  • „03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul „03” sa fie de 13 caractere de tip numeric.
   Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  • „04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale
   Exemplu: „.” , „,” , „!” , „-” , „?”
  • „05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  • „06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 și 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  • „08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul „08” sa fie de 13 caractere doar de tip numeric.
   Se verifica ca valoarea sa fie egal cu „080000000000000”.

  1.2. In orice alt caz, nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica (Validation error – CustomerID incorrect value).

  2. Altfel, daca MF.C.3 CustomerID este egal cu „0” (zero), se semnaleaza eroare semantica (CustomerID nu poate fi „0” (zero)).

 • Observatii: –
SelfBillingIndicator
 • Descriere: indicator care arata daca exista un acord de auto-facturare intre client si furnizor
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: utilizati numai codul 389 pentru autofactura sau altfel cu valoarea 0 (zero)
 • Validare semantica: utilizati numai codul 389 pentru autofactura sau altfel cu valoarea 0 (zero)
 • Observatii: facturi emise in numele si pe seama furnizorului, pentru care exista un acord de autofacturare.
  Pentru autofactura se utilizeaza codificarea ”389”.
AccountID
 • Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit si institutiile financiar nebancare (PlanConturiBanci) sau planului de conturi aplicabil pentru societatile de asigurari (PlanConturiSocAsigurari)
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate (”SRC”)
 • Validare semantica: validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate (”SRC”)
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor:
  – PlanConturiBalSocCom
  – PlanConturiIFRS
  – PlanConturiIFRS_Norma39
  – PlanConturiBanci
  – PlanConturiNebancare
  – PlanConturiSocAsigurari
  – PlanConturi_Norma36
OpeningDebitBalance
 • Descriere: soldul debitului la data de inceput a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor debitoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul ”
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un debit, utilizati OpeningDebitBalance si nu raportati OpeningCreditBalance (adica elementul nu se raporteaza in fisierul XML)
  OpeningDebitBalance poate lua valori pozitive sau negative, dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in debit pentru celelate tipuri de conturi. Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari, se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
OpeningCreditBalance
 • Descriere: soldul creditului la data de inceput a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor creditoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul minus ”
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un credit, utilizati OpeningCreditBalance si nu raportati OpeningDebitBalance (adica elementul nu se raporteaza in fisierul XML)
  OpeningCreditBalance poate lua valori pozitive sau negative, dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in credit pentru celelate tipuri de conturi. Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari, se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
ClosingDebitBalance
 • Descriere: soldul debitului la data de sfarsit a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor debitoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul ”
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un debit, utilizati ClosingDebitBalance si nu raportati ClosingCreditBalance (adica elementul nu se raporteaza in fisierul XML)
  ClosingDebitBalance poate lua valori pozitive sau negative, dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in debit pentru celelate tipuri de conturi. Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari, se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
ClosingCreditBalance
 • Descriere: soldul creditului la data de sfarsit a perioadei de selectie in valuta implicita a antetului
  Soldul sumelor creditoare poate fi pozitiv sau negativ, dupa caz.
  Sumele negative se reprezinta prefixate cu semnul minus ”
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
  Validare numar zecimal (xs:decimal)
 • Validare semantica: in cazul in care contul este creat cu un credit, utilizati ClosingCreditBalance si nu raportati ClosingDebitBalance (adica elementul nu se raporteaza in fisierul XML)
  ClosingCreditBalance poate lua valori pozitive sau negative dupa caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifunctionale si balanta negativa in credit pentru celelate tipuri de conturi. Practic nu sunt restrictii pe valorea (+/-) de validat.
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari, se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

 

Sursa: www.anaf.ro