image image image image image image

SAF-T Order References

SAF-T Order References

 

Subsectiunea Order References este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Order References sunt definite urmatoarele elemente:

OriginatingON
 • Descriere: numar comanda initiere
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:
OrderDate
 • Descriere: data comenzii
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12

Sursa: www.anaf.ro