image image image image image image

SAF-T Payment

SAF-T Payment

 

In subsectiunea Payment sunt definite urmatoarele elemente:

Payment ref no.
 • Descriere: numar unic de referinta pentru plata
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Period
 • Descriere: perioada contabila
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Period Year
 • Descriere: anul perioadei contabile
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: (minInclusiv 2020, maxInclusiv Current-Year]
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TransactionID
 • Descriere: referinta incrucisata la inregistrarea GL
  Poate contine mai multe niveluri diferite pentru a identifica tranzactia. Acesta ar putea include centre de cost, cum ar fi societatea, divizia, regiunea, grupul si sucursala /departamentul.
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Transaction Date
 • Descriere: data documentului
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
PaymentMethod
 • Descriere: cec, banca, giro, numerar, etc.
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: validare conform codurilor indicate din nomenclatorul Nom_Mecanisme_plati
 • Validare semantica: se valideaza cu nomenclatorul Nom_Mecanisme_plati
  De asemenea, valoarea campului SD.P.10 trebuie sa fie corelata cu valoarea campului SD.P.32, asa cum sint definite in nomenclator.
  Exemplu: PaymentMethod = „99” poate sa corespunda doar cu PaymentMechanism = „1”
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu CODUL asociat conform:
  – 01 pentru Numerar
  – 02 pentru Compensare
  – 03 pentru Fara numerar
  – 98 pentru Definit de comun acord
  – 99 pentru Instrument nedefinit
  Informatii privind codificarea se gasesc in nomenclatorul Nom_Mecanisme_plati.
Description
 • Descriere: descrierea platii
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:
Batch ID
 • Descriere: ID generat de sisteme pentru lot
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:
System ID
 • Descriere: numar unic creat de sistem pentru document
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Source ID
 • Descriere: detalii despre persoana sau aplicatia care a introdus/ generat tranzactia
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Line
 • Descriere: linie
 • Tip: PaymentLine
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
PaymentSettlement
 • Descriere:
 • Tip: PaymentSettlement
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
PaymentDocumentTotals

Sursa: www.anaf.ro