image image image image image image

SAF-T Physical Stock

SAF-T Physical Stock

WarehouseID

Descriere: Depozitul in care sunt pastrate marfurile – posibil si pentru identificarea productiei in curs sau a stocurilor in tranzit.
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

LocationID

Descriere: Amplasarea marfurilor in depozit.
Tip: SAFshorttextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

ProductCode

Descriere: Codul produsului
Tip: SAFmiddle2textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

StockAccountNo

Descriere: Lot de stocuri, lot, serie de identificare. Nu se utilizeaza atunci cand exista exact 1 intrare de stoc fizic per cod de produs.
Tip: SAFmiddle2textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

ProductType

Descriere: Pentru a determina daca produs/contul de stocuri este materie prima, productie in curs de executie, produs finit, marfa etc.
Tip: SAFshorttextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

ProductStatus

Descriere: Pentru a determina daca produs/contul de stocuri este scos din exploatare, deteriorat, invechit, activ etc.
Tip: SAFshorttextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

StockAccountCommodityCode

Descriere: Clasificarea pentru import / export.
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

OwnerID

Descriere: Referinta la Fisier Master Proprietari – legatura cu lista de proprietari (Owners). Se completeaza dupa cum urmeaza:

 1.  00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de codul proprietarului asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de codul proprietarului asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de codul proprietarului asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.

Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: Validarea sintactica a valorii elementului MF.PS.9 OwnerID se face astfel:

 1. Daca elementul MF.PS.9 OwnerID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din MF.PS.9 OwnerID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – OwnerID incorrect value, acesta include si cazul 080000000000000).
 2. Altfel daca MF.PS.9 OwnerID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( OwnerID nu poate fi ”0” (zero)).

Validare semantica: Validarea semantica a valorii elementului MF.PS.9 OwnerID se face astfel:

 1. Daca elementul MF.PS.9 OwnerID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din MF.PS.9 OwnerID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere. – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – OwnerID incorrect value, acesta include si cazul 080000000000000)
 2. Altfel daca MF.PS.9 OwnerID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( OwnerID nu poate fi ”0” (zero))

Observatii: N/A

UOMPhysicalStock

Descriere: Unitate de masura pentru aceasta pozitie PhysicalStock.
Tip: SAFcodeType
Validare sintactica: Nu este necesar atunci cand UOMPhysicalStock = UOMBase
Validare semantica: N/A
Observatii: Se completeaza conform codurilor din nomenclatorul de unitati de masura – Unitati_masura.

UOMToUOMBaseConversionFactor

Descriere: Factorul de conversie a UOM la UOMBase
Tip: Decimal
Validare sintactica: Validare numar zecimal
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

UnitPrice

Descriere: Pretul unitar de baza pentru acest cont de stoc in valuta implicita a antetului.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal).
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

OpeningStockQuantity

Descriere: Stocul fizic in UOM pentru perioada de selectie.
Tip: SAFquantityType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

OpeningStockValue

Descriere: in codul valutar al antetului pentru perioada de selectie
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

ClosingStockQuantity

Descriere: Stocul fizic in UOM pentru perioada de selectie.
Tip: SAFquantityType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

ClosingStockValue

Descriere: Valoarea finala a stocului in moneda implicita a antetului pentru perioada de selectie.
Tip: SAFmonetaryType
Validare sintactica: Numar zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal Validare numar zecimal (xs: decimal)
Validare semantica: N/A
Observatii: Numar zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.

StockCharacteristic

Descriere: Caracteristicile bunurilor de definit de catre utilizator. Tabel predefinit este posibil.
Tip: SAFshorttextType
Validare sintactica: N/A
Validare semantica: N/A
Observatii: N/A

StockCharacteristicValue

Descriere: Greutatea, dimensiunea ambalajului, culoarea etc.
Tip: SAFmiddle1textType
Validare sintactica: Validare conform nomenclatorului SAFT_Nomenclator_StockChar
Validare semantica: N/A
Observatii: Se raporteaza pentru produsele accizabile pentru care intervine obligatia de marcare si colorare conform Codului Fiscal (blue 35, yellow 124) Pentru orice alte cazuri de produse se completeaza cu valoarea 0 (zero). Pentru completarea campului se va utiliza nomenclatorul: SAFT_Nomenclator_StockChar.

Sursa: anaf.ro

Prev Post

Next Post