image image image image image image

SAF-T Stock Movement Line

SAF-T Stock Movement Line

 

In subsectiunea Stock Movement Line sunt definite urmatoarele elemente:

Line number
 • Descriere: numarul liniei de miscare
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
AccountID
 • Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit şi institutiile financiar nebancare (PlanConturiBanci) sau planului de conturi aplicabil pentru societatile de asigurari (PlanConturiSocAsigurari)
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: contul trebuie sa fie un numar intreg diferit de 0
 • Validare semantica: validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate (”SRC”)
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor:
  – PlanConturiBalSocCom
  – PlanConturiIFRS
  – PlanConturiIFRS_Norma39
  – PlanConturiBanci
  – PlanConturiNebancare
  – PlanConturiSocAsigurari
  – PlanConturi_Norma36
TransactionID
 • Descriere: referinta incrucisata la inregistrarea GL
  Poate contine multe valori diferite pentru a identifica tranzactia. Acesta ar putea include centre de cost, cum ar fi societatea, divizia, regiunea, grupul si sucursala /departamentul.
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
CustomerID
 • Descriere: cod unic pentru client este format din tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului, dupa cum urmeaza:
 1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System).
  – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE.
  – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.
 8. 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clientii care NU SE IDENTIFICa cu cod fiscal in tranzactiile de la punctele de vanzare, precum statii de distributie de carburanti-lubrefianti sau magazine cu vanzare in detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzactii si nu este un inlocuitor universal in raportarea facturilor si platilor, etc. Acest cod NU SE UTILIZEAZa pentru elementul SupplierID – deoarece identitatea furnizorului pe baza de cod fiscal este mereu cunoscuta.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: validarea sintactica a valorii elementului SD.MG.21 CustomerID se face astfel:
 1. Daca elementul SD.MG.21 CustomerID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul SD.MG.22 SupplierID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului de la care s-a facut achizitia (conventional considerat – „furnizor”).
 2. Daca elementul SD.MG.21 CustomerID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din SD.MG.21 CustomerID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. ”08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”08”, sa fie de 13 caractere doar de tip numeric. Se verifica ca valoarea sa fie egal cu ”080000000000000”.
  2.9. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – CustomerID incorrect value).
 3. Altfel daca SD.MG.21 CustomerID AND SD.MG.22 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).
 • Validare semantica: validarea semantica a valorii elementului SD.MG.21 CustomerID se face astfel:
 1. Daca elementul SD.MG.21 CustomerID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul SD.MG.22 SupplierID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului de la care s-a facut achizitia (conventional considerat – „furnizor”).
 2. Daca elementul SD.MG.21 CustomerID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din SD.MG.21 CustomerID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. ”08” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”08”, sa fie de 13 caractere doar de tip numeric. Se verifica ca valoarea sa fie egal cu ”080000000000000”.
  2.9. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – CustomerID incorrect value).
 3. Altfel daca SD.MG.21 CustomerID AND SD.MG.22 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).
 • Observatii:
  Pentru inregistrarile liniilor de miscari de stocuri- se completeaza elementul SD.MG.21 CustomerID cu identitatea partenerului catre care s-a facut livrarea (conventional considerat – „client”) si cu valoarea 0 (zero) pentru elementul SD.MG.22 SupplierID.
  Pentru tranzactiile si liniile corespunzatoare din sub-sectiunea 4.4.Movement of Goods care nu reprezinta iesiri catre clienti sau intrari de la furnizori, in campurile “SupplierID” si “CustomerID” se va completa codul unic al contribuabilului raportor. Aceste inregistrari sunt diferentiate prin faptul ca SupplierID = CustomerID = RegistrationNumber (din structura 5.5 CompanyHeaderStructure), prefixat cu „00”, fara particula „RO” (in RegistrationNumber se completeaza CUI-ul contribuabilului raportor).
SupplierID
 • Descriere: cod unic pentru furnizor este format din tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al furnizorului, dupa cum urmeaza:
 1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System).
  – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678 3.
 3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE.
  – Exemplu: 02TK123005284 4.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de codul furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de codul furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de codul furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: validarea sintactica a valorii elementului SD.MG.22 SupplierID se face astfel:
 1. Daca elementul SD.MG.22 SupplierID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul SD.MG.21 CustomerID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului catre care s-a facut livrarea (conventional considerat – „client”).
 2. Daca elementul SD.MG.22 SupplierID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din SD.MG.22 SupplierID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – SupplierID incorect value).
 3. Altfel daca SD.MG.21 CustomerID AND SD.MG.22 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero))
 • Validare semantica: validarea semantica a valorii elementului SD.MG.22 SupplierID se face astfel:
 1. Daca elementul SD.MG.22 SupplierID este egal cu ”0” (zero), atunci elementul SD.MG.21 CustomerID trebuie sa fie diferit de ”0” (zero), adica este completat cu identitatea partenerului catre care s-a facut livrarea (conventional considerat – „client”).
 2. Daca elementul SD.MG.22 SupplierID este diferit de ”0” (zero) atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din SD.MG.22 SupplierID sunt:
  2.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  2.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678 2.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  2.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  2.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  2.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  2.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica.(Validation error – SupplierID incorect value)
 3. Altfel daca SD.MG.21 CustomerID AND SD.MG.22 SupplierID sunt concomitent egale cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. ( CustomerID si SupplierID nu pot fi ambele simultan ”0” (zero)).
 • Observatii:
  Pentru inregistrarile liniilor de miscari de stocuri – se completeaza elementul SD.MG.22 SupplierID cu identitatea partenerului de la care s-a facut achizitia (conventional considerat – „furnizor”) si cu valoarea 0 (zero) pentru elementul SD.MG.21 CustomerID.
  Pentru tranzactiile si liniile corespunzatoare din sub-sectiunea 4.4.Movement of Goods care nu reprezinta iesiri catre clienti sau intrari de la furnizori, in campurile “SupplierID” si “CustomerID” se va completa codul unic al contribuabilului raportor. Aceste inregistrari sunt diferentiate prin faptul ca SupplierID = CustomerID = RegistrationNumber (din structura 5.5 CompanyHeaderStructure), prefixat cu „00”, fara particula „RO” (in RegistrationNumber se completeaza CUI-ul contribuabilului raportor).
Ship to
 • Descriere: detalii referitoare la expediere catre
 • Tip: ShippingpointStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Ship from
 • Descriere: Detalii referitoare la expediere de la
 • Tip: ShippingPointStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Product code
 • Descriere: codul produsului
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Stock account no
 • Descriere: lot de stocuri, lot, identificare in serie
  Nu se utilizeaza atunci cand exista exact 1 intrare fizica de stoc pe cod produs.
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Quantity
 • Descriere: cantitatea de marfuri
  Nu este necesar atunci cand UOM = UOMPhysicalStock
 • Tip: SAFquantityType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
UnitOfMeasure
 • Descriere: unitatea de masura cantitativa
  Exemplu, pachet de 12
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare conform nomenclatorului Unitati_masura
 • Validare semantica: validare conform nomenclatorului Unitati_masura
 • Observatii: se completeaza conform codurilor din nomenclatorul Unitati_masura
UOMToUOMPhysicalStockConversion
 • Descriere: factorul de conversie al unitatii de masura cantitativa (UOM) in unitatea de masura (UOM) a stocului fizic (Sistemul International de Masuri)
 • Tip: Decimal
 • Validare sintactica: nu este necesar atunci cand UOM = UOMPhysicalStock
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Book value
 • Descriere: valoarea liniei de tranzactie asa cum este inregistrata in contabilitate in valuta implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
Movement subtype
 • Descriere: identificati tipul miscarii la nivel de linie/articol
  O miscare de (tip) productie contine f.i. utilizarea componentelor, obtinerea produsului finit, pierderi tehnologice ca subtipuri de miscare.
  Tabel predefinit este posibil.
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: validare conform Nomenclator stocuri
 • Validare semantica: –
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat conform Nomenclator stocuri
Movement comments
 • Descriere: un motiv pentru miscare
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Tax information

 

Sursa: www.anaf.ro