image image image image image image

SAF-T Shipping Point Structure

SAF-T Shipping Point Structure

 

Subsectiunea Shipping Point Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Shipping Point Structure sunt definite urmatoarele elemente:

DeliveryID
 • Descriere: identificarea livrarii
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
DeliveryDate
 • Descriere: data la care sunt livrate bunurile
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
WarehouseID
 • Descriere: depozitul in care sunt stocate marfurile detinute, pentru a identifica, de asemenea, productia in curs sau stocurile in tranzit
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
LocationID
 • Descriere: amplasarea marfurilor in depozit
 • Tip: SAFshorttextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
UCR
 • Descriere: numar unic de referinta al expedierii
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica:
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Address
 • Descriere:
 • Tip: Address Structure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-

 

Sursa: www.anaf.ro