image image image image image image

SAF-T Supplier Info

SAF-T Supplier Info

 

Subsectiunea Supplier Info este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Supplier Info sunt definite urmatoarele elemente:

SupplierID
 • Descriere: cod unic pentru furnizor este format din tip (doua cifre zecimale) urmat de codul unic al furnizorului, dupa cum urmeaza:
 1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control
  – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA.
 2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 – 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System).
  – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678.
 3. 02 urmat de codul de tara si de condul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284.
 4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8).
 5. 04 urmat de codul furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online).
 6. 05 urmat de codul de tara si de codul furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 7. 06 urmat de codul de tara si de codul furnizorului asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: validarea sintactica a valorii elementului S.I.26 SupplierID se face astfel:
 1. Daca elementul S.I.26 SupplierID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din S.I.26 SupplierID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. In orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea sintactica.(Validation error – SupplierID incorrect value).
 2. Altfel daca S.I.26 SupplierID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare sintactica. (SupplierID nu poate fi ”0” (zero)).
 • Validare semantica: validarea semantica a valorii elementului S.I.26 SupplierID se face astfel:
 1. Daca elementul S.I.26 SupplierID este diferit de ”0” (zero), atunci valoarea se valideaza astfel: Daca primele doua caractere din S.I.26 SupplierID sunt:
  1.1. ”00” atunci se verifica ca lungimea maxima a valorii fara prefixul ”00”, sa fie de 10 caractere doar de tip numeric. Nu se accepta caracterele ”RO”. Validarea se realizeaza dupa regulile cunoscute pentru CUI Formatul unui CUI este #########C – unde ######### este numarul de identificare, intre 1 si 9 cifre, iar C este numarul de verificare, 1 cifra.
  1.2. ”01” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”EL” pentru 01EL123456789 sau ”HU” pentru 01HU12345678.
  1.3. ”02” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  – Exemplu: ”TK” pentru 02TK123005284.
  1.4. ”03” atunci se verifica ca lungimea maxima a inregistrarii fara prefixul ”03”, sa fie de 13 caractere de tip numeric. Se verifica ca prima cifra din grupul de 13 caractere sa fie diferita de 0.
  1.5. ”04” atunci se verifica ca valoarea sa nu contina caractere speciale (de exemplu: ”.”, ”,”,”!”, ”-”, ”?” etc).
  1.6. ”05” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.7. ”06” atunci se verifica codul de tara (caracterele 3 si 4) care trebuie sa fie un cod valid conform nomenclatorului ISO 3166-1 – 2 litere.
  1.8. in orice alt caz nu se valideaza valoarea, semnalandu-se eroare la validarea semantica. (Validation error – SupplierID incorrect value).
 2. Altfel daca S.I.26 SupplierID este egal cu ”0” (zero) se semnaleaza eroare semantica. (SupplierID nu poate fi ”0” (zero)).
 • Observatii:-
Name
 • Descriere: numele furnizorului
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: acesta nu va fi raportat de catre contribuabili
 • Validare semantica: –
 • Observatii: acesta nu va fi raportat de catre contribuabili
BillingAddress
 • Descriere:
 • Tip: AddressStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –

Sursa: www.anaf.ro