image image image image image image

Categorie: Blog

SAF-T Structures

  Sectiunea Structures (Structuri) contine informatii despre structurile de date utilizate in celelalte sectiuni ale schemei SAF-T. In sectiunea Structures sunt definite urmatoarele subsectiuni: Address Structure AmountStructure AnalysisStructure BankAccountStructure CompanyHeaderStructure CompanyStructure ContactHeaderStructure ContactInformationStructure HeaderStructure InvoiceStructure CustomerInfo SupplierInfo InvoiceLine OrderReferences Delivery DeliveryPeriod References (directionare catre Credit Note) CreditNote InvoiceSettlement InvoiceDocumentTotals PersonNameStructure SelectionCriteriaStructure ShippingPointStructure TaxIDStructure TaxInformationStructure   […]

SAF-T Simple Types

  Sectiunea Simple Types (Tipuri simple) contine definitiile tipurilor simple de date utilizate pentru stabilirea tipurilor campurilor din schema SAF-T. In sectiunea Simple Types sunt definite urmatoarele elemente: SAFmonetaryType Descriere: suma monetara Maxim 18 cifre, din care 2 pot fi cifre fractionate. Tip: xs:decimal Numar caractere: totalDigits = 18, fractionalDigits = 2 Observatii: pentru valoarea […]

SAF-T Asset Transaction Valuation

  In subsectiunea Asset Transaction Valuation sunt definite urmatoarele elemente: AssetValuationType Descriere: descrie scopul raportarii f.i. comerciale, fiscale in tara 1, fiscale in tara 2 etc. Tip: SAFshorttextType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: AcquisitionAndProductionCostOnTransaction Descriere: costul de achizitie si/sau de productie a tranzactiei cu activele aferente in moneda implicita a antetului la data […]

SAF-T Asset Transaction

  In subsectiunea Asset Transaction sunt definite urmatoarele elemente: AssetTransactionID Descriere: identificarea unica a tranzactiei Tip: SAFmiddle2textType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – AssetID Descriere: identificator unic al activului Tip: SAFmiddle1textType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – AssetTransactionType Descriere: codul pentru tipul tranzactiei Tip: SAFcodeType Validare sintactica: validare conform Nomenclator imobilizari […]

SAF-T Asset Transactions

  Subsectiunea Asset Transactions (Tranzactii cu active) este inclusa in sectiunea Source Documents (Documente sursa). Subsectiunea Asset Transactions contine detalii despre tranzactiile cu active, precum numarul de miscari in perioada selectata, identificatorul unic al tranzactiei si al activului, descrierea tranzactiei, furnizorul, cost de achizitie, valoarea contabila a tranzactiei cu activul, etc. Asset Transactions este optional, […]

SAF-T Payment Document Totals

  In subsectiunea Payment Document Totals sunt definite urmatoarele elemente: Tax information Totals Descriere: control totaluri informatii de plata a taxelor pe tip de impozit/ cod de taxa se sintetizeaza baza de impozitare si suma impozitului Tip: Tax Information Structure Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – Net Total Descriere: suma totala fara taxa […]

SAF-T Payment Settlement

  In subsectiunea Payment Settlement sunt definite urmatoarele elemente: SettlementDiscount Descriere: descriere reducere tip de decontare /alta reducere Tip: SAFmiddle1textType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: SettlementAmount Descriere: suma decontarii Tip: AmountStructure Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: SettlementDate Descriere: data decontarii Tip: Date Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601 Validare semantica: […]

SAF-T Payment Line

  In subsectiunea Payment Line sunt definite urmatoarele elemente: LineNumber Descriere: numarul liniei de plata Tip: SAFshorttextType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – SourceDocumentID Descriere: documentul sursa la care se refera linia Tip: SAFmiddle1textType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – AccountID Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului […]

SAF-T Stock Movement Line

  In subsectiunea Stock Movement Line sunt definite urmatoarele elemente: Line number Descriere: numarul liniei de miscare Tip: SAFshorttextType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – AccountID Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile […]

SAF-T Stock Movement

  In subsectiunea Stock Movement sunt definite urmatoarele elemente: Movement reference Descriere: referinta unica la miscare Tip: SAFmiddle1textType Validare sintactica: – Validare semantica: – Observatii: – Movement date Descriere: data documentului Tip: Date Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601 Validare semantica: – Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se […]