image image image image image image

SAF-T Sales Invoices

SAF-T Sales Invoices

 

Subsectiunea Sales Invoices (Facturi de vanzare) este inclusa in sectiunea Source Documents (Documente sursa).

Subsectiunea Sales Invoices contine informatii despre facturile de vanzare, precum numarul de intrari/facturi, total debit, total credit, informatii despre client, data facturii, termen de plata, liniile din factura, indicatorul privind autofacturarea, codul de taxa, etc.

In subsectiunea Sales Invoices sunt definite urmatoarele elemente:

Number of entries
 • Descriere: numar de intrari (numarul total de facturi de vanzare)
 • Tip: nonNegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Total Debit
 • Descriere: totalul tuturor sumelor debitoare din valuta implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
Total Credit
 • Descriere: totalul tuturor sumelor creditoare din valuta implicita a antetului
 • Tip: SAFmonetaryType
 • Validare sintactica: numar zecimal, delimitat prin punct zecimal, maxim 2 (doua) cifre dupa punctul zecimal
 • Validare semantica: –
 • Observatii: numar zecimal cu maxim 2 zecimale
  Pentru aproximari se utilizeaza regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finantelor.
Invoice
 • Descriere: structura facturii
 • Tip: Invoice structure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-

 

Sursa: www.anaf.ro