image image image image image image

SAF-T Invoice Structure

SAF-T Invoice Structure

 

Subsectiunea Invoice Structure este inclusa in sectiunea Structures (Structuri).

In subsectiunea Invoice Structure sunt definite urmatoarele elemente:

InvoiceNo
 • Descriere: numarul facturii
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
CustomerInfo
 • Descriere:
 • Tip: Customer Info
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: daca factura este legata de o vanzare, completati CustomerInfo si nu raportati in fisierul XML elementul SupplierInfo
 • Observatii: in cazul unei vanzari, furnizorul este contribuabilul raportor
SupplierInfo
 • Descriere:
 • Tip: Supplier Info
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: daca factura este legata de o achizitie, completati SupplierInfo si nu raportati in fisierul XML elementul CustomerInfo
 • Observatii: in cazul unei achizitii, clientul sau cumparatorul este contribuabilul raportor
AccountID
 • Descriere: acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi pentru societati generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit şi institutiile financiar nebancare (PlanConturiBanci), Planului de conturi pentru societatile care raporteaza in format IFRS sau planului de conturi aplicabil pentru societatile de asigurari (PlanConturiSocAsigurari) sau planului de conturi Norma ASF 39/2015
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: contul trebuie sa fie un numar intreg diferit de 0
 • Validare semantica: validare la nivelul codului contului analitic care trebuie sa corespunda planului de conturi contabile pentru Romania aplicabil tipului societatii raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate (”SRC”)
 • Observatii: completarea acestui camp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor:
  – PlanConturiBalSocCom
  – PlanConturiIFRS
  – PlanConturiIFRS_Norma39
  – PlanConturiBanci
  – PlanConturiNebancare
  – PlanConturiSocAsigurari
 • S.I.4 AccountID = ID-ul contului analitic pentru astfel de vanzari (contul de client folosit la inregistrarea facturii) – obligatoriu.
  In coditiile in care facturile emise pentru vanzari pe baza de cod fiscal nu se inregistreaza in contabilitate, se va raporta un cont generic 411XXX, unde XXX numar intern alocat de catre contribuabil.
BranchStoreNumber
 • Descriere: numarul sucursalei sau al magazinului, segregarea suplimentara a clientului/furnizorului, utilizata, daca nu este inclusa, ca parte a id-ului clientului/furnizorului
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Period
 • Descriere: perioada contabila
 • Tip: nonnegativeInteger
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Period year
 • Descriere: anul perioadei contabile
 • Tip: nonnegativeInteger
 • Validare sintactica: (minInclusiv 2020, maxInclusiv Current-Year]
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Invoice date
 • Descriere: data facturii
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
InvoiceType
 • Descriere: tipul facturii
  Exemple: Factura, Factura de stornare, Chitanta, Bon
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: se valideaza cu nomenclatorul Nom_Tipuri_facturi
 • Observatii: tipurile de documente se raporteaza conform nomenclatorului de facturi si plati, nomenclatorul Nom_Tipuri_facturi
  Pentru completarea campului se vor utiliza urmatoarele coduri:

  • 380 pentru Factura
  • 381 pentru Nota de credit
  • 384 pentru Factura corectata
  • 389 pentru Autofactura
  • 751 pentru Factura – informatii in scopuri contabile
Ship To
 • Descriere: detalii cu privire la adresa de livrare
  Structura punctului de expediere: ID-ul livrarii, data livrarii, ID-ul depozitului, ID-ul locatiei, UCR, structura adresei/adresei
 • Tip: ShippingPointStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Ship From
 • Descriere: detalii cu privire la adresa de expediere
  Structura punctului de expediere: ID livrare, data livrarii, ID depozit, ID locatie, UCR, structura adresa/adresa
 • Tip: ShippingPointStructure
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Payment terms
 • Descriere: conditii de plata pentru aceasta factura
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
Self-billing indicator
 • Descriere: indicator care arata daca se utilizeaza autofacturarea pentru aceasta factura
 • Tip: SAFcodeType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: utilizati numai codul 389 pentru autofactura sau altfel cu valoarea 0 (zero)
 • Observatii: facturi emise in numele si pe seama furnizorului, pentru care exista un acord de autofacturare
  Pentru autofacturare se utilizeaza codificarea ”389”.
Source ID
 • Descriere: detalii despre persoana sau aplicatia care a introdus/generat tranzactia
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
GL Posting Date
 • Descriere: data inregistrarii in GL
 • Tip: Date
 • Validare sintactica: validare conform standardului ISO 8601
 • Validare semantica: –
 • Observatii: codificarea datei si a orei in fisierul standard de audit SAF-T se realizeaza pe baza standardului ISO 8601, care specifica formatul AAAA-LL-ZZ
  Exemple de date acceptate: 2020-10-03, 2021-04-12
Batch ID
 • Descriere: ID generat de sisteme pentru lot
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
System ID
 • Descriere: numarul unic creat de sistem pentru document
 • Tip: SAFmiddle1textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: –
TransactionID
 • Descriere: referinta incrucisata la inregistrarea GL
  Poate contine mai multe niveluri diferite pentru a identifica tranzactia.
  Acesta ar putea include centre de cost, cum ar fi societatea, divizia, regiunea, grupul si sucursala /departamentul.
 • Tip: SAFmiddle2textType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
Receipt Numbers
 • Descriere: numarul (numerele) receptiilor din aceasta „inregistrare de factura consolidata”
  Poate fi un singur numar, un interval sau o lista.
 • Tip: SAFlongtextType
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii: se completeaza cu numarul NIR-ului alocat de catre contribuabilul raportor
Line
 • Descriere:
 • Tip: InvoiceLine
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
InvoiceSettlement
 • Descriere:-
 • Tip: InvoiceSettlement
 • Validare sintactica: –
 • Validare semantica: –
 • Observatii:-
InvoiceDocumentTotals

Sursa: www.anaf.ro